Przygotuj się na najlepsze

Internet z prędkością światła

Szanowni Klienci

Informujemy, że Zarząd Euron Sp. z o.o. podjął decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych i podpisał umowę z łódzką firmą TOYA Sp. z o.o., która będzie świadczyć usługi na terenie dotychczas obsługiwanym przez Euron.

Zachowanie ciągłości świadczonych usług wymaga zawarcia nowej umowy z TOYA, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem dotychczasowej umowy z Euron Sp. z o.o.

Do czasu zawarcia umowy z TOYA, zobowiązania Euron wynikające z posiadanych przez Państwa umów abonenckich, będą nadal realizowane na tych samych warunkach, bez zmiany pakietu internetowego i jego ceny